boeken voor professionals

Onderstaand de boeken die beschikbaar zijn in Nederland voor professionals die werken met samengestelde gezinnen. Mocht je een aanvulling hebben voor deze lijst, neem dan contact op met Patricia Heije
Kinderen uit nieuwe gezinnen Corrie Haverkort en Ed Spruijt   2014

Er zitten in iedere klas gemiddeld 20% leerlingen uit nieuwe gezinnen. Deze kinderen komen uit eenoudergezinnen of samengestelde gezinnen en hebben o.a. te maken met het wonen in twee huizen en loyaliteitsconflicten. Dit heeft invloed op de schoolresultaten en het welzijn van het kind. Dit handboek toont nieuwe cijfers uit onderzoek, geeft praktische tips en handvatten, en biedt een overzicht van interventiemogelijkheden.

Een onmisbaar boek voor professionals in het onderwijs, de begeleiding, de hulpverlening en overheid, en studenten in opleiding tot deze beroepen.

 

Hoe maak ik een succes van mijn samengestelde gezin? Haverkort, Kooistra-Popelier en Hendriks-Voogt, 2012.

Aan de hand van 10 eenvoudige stappen breng je jouw samengestelde gezin in kaart en leg je afspraken en wensen voor jouw gezin vast. Over de kenmerken en valkuilen van een samengesteld gezin lees je in deel 1 van het boek, Aan de hand van herkenbare voorbeeldsituaties krijg je tips en adviezen. In deel 2 vind je het Stiefplan met vragen die jou en je partner aan het denken zetten over jullie gezin en hoe je zaken (beter) wilt organiseren en regelen.

Handboek Systeemtherapie In A. Savenije, M.J. van Lawick, & E.T.M. Reijmers (red.) Utrecht: De Tijdstroom.

Het boek is bedoeld voor systeemtherapeuten en voor systeemtherapeuten in opleiding. Maar ook voor psychotherapeuten, klinisch psychologen, gz-psychologen, psychiaters, maatschappelijk werkenden en andere hulpverleners die geïnteresseerd zijn in de complexe samenhang tussen problemen en de leefwereld van mensen. Het iHandboek systeemtherapie/i is een unieke Nederlands-Vlaamse coproductie van ruim zestig auteurs uit Nederland en België. Meer lezen

Ik heb al een vader Kinderen en ouders in samengestelde gezinnen. Heffels, A. (1994). Baarn: Anthos.

Een op de drie huwelijken in ons land eindigt in een echtscheiding. Een op de vijf kinderen krijgt niet alleen met echtscheiding te maken, maar ook met stiefouders, omdat verreweg de meeste mensen na een echtscheiding toch weer gaan samenwonen met een nieuwe partner. Algemeen wordt aangenomen dat echtscheiding en hertrouwen risicofactoren zijn in de ontwikkeling van kinderen, maar hoe komt het dat sommige kinderen hier goed doorheen komen, terwijl andere kinderen langdurig ongelukkig zijn? Terwijl de hoeksteen van de samenleving verpulvert, groeien kinderen op in allerlei andere verbanden dan het ‘normale’ kerngezin. Toch lijkt het nog steeds alsof ouders en kinderen zelf maar moeten uitzoeken hoe ze zich in de ingewikkelde netwerken van relaties en loyaliteiten die in een stiefgezin ontstaan, moeten handhaven. Regels of aanwijzingen zijn in onze samenleving nog nauwelijks voorhanden. In dit verhelderende boek beschrijft psychologe Annette Heffels tien stiefgezinnen. Ze praat met deze

Samen gesteld Ietje Heybroek en Boukje Overgauw 2012 Uitgeverij SWP

De vorming van een stiefgezin lijkt op een fusie tussen twee bedrijven. Dit boek reikt handvatten aan bij het fuseren, door het geven van inzicht. Er staan zowel persoonlijke ervaringen van stiefouders in als ervaringen van een hulpverlener in de begeleiding van stiefgezinnen. Door middel van praktijkvoorbeelden worden onder meer de typen stiefgezinnen beschreven, de ontwikkelingsfasen evenals de valkuilen en aandachtspunten..

Geen stiefmoeder, maar wat dan wel? Een onderzoek naar rollen, thema’s en hulpbehoefte van niet-residentiële stiefmoeders. Panders, J. (2007), Scriptie UvA.

Het samengestelde gezin en de nalatenschap Gr. Van Der Burght, F. Schonewille Erfenisvakdag Cahier paperback | Nederlandstalig | 2014

De Erfenisvakdag is een initiatief van de Stichting Nalatenschapsmediation, die ijvert voor de toepassing van mediation bij de afwikkeling van nalatenschappen, alsmede in preventieve zin.Naar aanleiding van elke Erfenisvakdag verschijnt een thematisch cahier met een bundeling van de uitgewerkte voordrachten.Er verschijnen 2 cahiers per jaar. Wie een abonnement neemt, krijgt elk nieuw cahier bij verschijning toegestuurd. De positie van de minderjarige in het erfrecht prof. dr. Gr. van der Burght & dr. mr. F. Schonewille (red.) De uitleg van het testament mr. A.M. van Riemsdijk & dr. mr. F. Schonewille (red.) Het samengestelde gezin en de nalatenschap prof. dr. Gr. van der Burght & dr. mr. F. Schonewille (red.)