Mediation

Mediation mét stiefspecialisatie

Het belangrijkste kenmerk van mediation is dat er samen gezocht wordt naar oplossingen voor conflicten waarbij alle partijen blij zijn met de uitkomst. Door rekening te houden met ieders behoeftes kan er weer rust en harmonie gebracht worden, zelfs in ex-relaties.

Een goed contact met de andere ouder van je kind(eren) is niet vanzelfsprekend en op zichzelf al een ingewikkelde situatie. Zodra een van de ouders een nieuw samengesteld gezin gaat vormen ontstaan er vaak nieuwe problemen in het onderlinge contact van de biologische ouders. Deze problemen hebben hun weerslag op het samengestelde gezin. Om de rust en harmonie tussen de biologische ouders te creëren biedt mediation goede mogelijkheden.

Wat mediation is

Tijdens de mediation wordt gekeken wat er nodig is om rust te krijgen in de nieuw ontstane situatie, de situatie te accepteren en welke positieve rol de biologische ouder in het samengestelde gezin kan krijgen die voor alle partijen (ouders, kinderen en stiefouders) voor rust en harmonie zorgt. Let op: het begeleiden van een volledige scheiding wordt niet door Stiefgoed aangeboden.

Werkwijze

De deelnemers aan de mediation zijn in eerste instantie de biologische ouders. Indien gewenst past in tweede instantie andere partijen, zoals de stiefouder(s).

Tijdens de mediation wordt veiligheid gecreëerd. Er worden afspraken gemaakt hoe respectvol met elkaar om te gaan en hoe gevoelens besproken kunnen worden zonder verwijten te maken naar elkaar toe. Vanuit dit respect kunnen zaken naar elkaar uitgesproken worden.

De mediator kijkt naar hoe beide ouders met elkaar communiceren en brengt in beeld welke triggers in de communicatie leiden tot onbegrip en ruzies. De communicatie­patronen kunnen duidelijkheid verschaffen over waar de problemen door ontstaan. Deze duidelijkheid vormt de basis voor een verandering in het patroon. De beide ouders krijgen handvatten mee hoe zij met elkaar in gesprek kunnen blijven en kunnen bouwen aan een harmonieuze verstandhouding als collega’s in ouderschap.

Het Vijf-stappenplan

Let op: We doen wat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. De uitwerking van de stappen zoals onderstaand beschreven is slechts een voorbeeld.

De intake neemt één sessie in beslag. Tijdens deze sessie krijgt de mediator een beeld van hoe de relatie tussen de biologische ouders is afgehecht. De scheidingsmelding en scheidingsacceptatie komen aan bod en wordt een inventarisatie gemaakt van de gewenste situatie volgens beide ouders.

De tweede stap gaat over communicatiepatronen. Deze stap neemt normaliter één of maximaal twee sessie in beslag. Tijdens deze sessie(s) leren de biologische ouders welke schadelijke communicatiepatronen er tussen hen spelen, wat het effect kan zijn op de kinderen en hoe deze patronen om te buigen zijn naar een gezonde, respectvolle communicatie.

In de derde stap wordt gesproken over wat er nodig is om tot de – in de intake geïnventariseerde – gewenste situatie te komen en worden hierover concrete afspraken gemaakt. Het aantal sessies is afhankelijk van de complexiteit van de gewenste verandering.

De vierde stap gaat over de positieve rol van de biologische ouder in het samengestelde gezin kan krijgen om voor alle partijen (ouders, kinderen en stiefouders) voor rust en harmonie te zorgen.  Deze stap neemt normaliter één tot twee sessies in beslag.

In de vijfde stap staat in het teken van de vaststellingsovereenkomst. De afspraken die tussentijds zijn gemaakt zijn op papier gezet en worden nadat ze nog eens goed zijn doorgesproken ondertekend. Hiermee is een einde gekomen aan de mediation en hebben de biologische ouders handvatten gekregen hoe met elkaar om te gaan voor nu en in de toekomst.

Tijdsduur

Een mediationgesprek duurt normaliter 2  tot 2,5 uur. We streven ernaar het gesprek zo kort mogelijk te laten duren. De frequentie zal, afhankelijk van de situatie, eenmaal per twee of drie weken zijn. Tussen het versturen van de concept-vaststellings­overeen­komst en de laatste sessie moet minimaal twee weken tijd zitten om voldoende gelegenheid te krijgen alles goed te overwegen.

Praktische informatie

Er is geen wachtlijst

Stiefgoed werkt samen met familiemediators die tevens ervaringsdeskundig zijn.

Wil je meer informatie of een afspraak? laat het ons weten