Stiefgoed-team

Stiefgoed-professionals

Iedere vestiging wordt aangestuurd door een van onze Stiefgoed-professionals die, naast een gedegen externe opleiding en werkervaring, ook ervaringsdeskundig is. Na de intensieve selectieprocedure zijn deze professionals intern opgeleid in het begeleiden volgens de bewezen Stiefgoed Methodiek®, wat heeft geresulteerd in de certificering tot Stiefgoed-professional.  Hiermee garanderen we jou dat een Stiefgoed-professional zich onderscheidt in kennis, kunde, toewijding en ervaring, zodat jouw hulpvraag in goede handen is.

Snel naar alle locaties

Patricia Heije

Stiefspecialist |Relatietherapeut l stiefplancoach Locatie Tilburg

Ik werk met hart en ziel, omdat ik goed weet hoe het is om de niet vanzelfsprekende rol van stiefouder te krijgen, te ontdekken hoe dit vorm te geven en dit te integreren. Hoe dit mij is vergaan, lees je in mijn verhaal

frontpage Patricia is gespecialiseerd in het doorgronden en oplossen van complexe situaties die spelen in samengestelde gezinnen en partnerrelaties. Zij is de oprichtster van Stiefgoed, waarmee zij haar droom: Praktijken waar alle gezinsleden terecht kunnen voor efficiënte en effectieve hulpverlening, vorm geeft.

Daarnaast is zij de ontwikkelaar van de Stiefgoed methodiek®. Patricia’s werkwijze kenmerkt zich als daadkrachtig en invoelend. Zij vormt, samen met haar partner, haar drie zonen, haar stiefdochter en stiefzoon, een samengesteld gezin.


Saskia Engels

Stiefcoach | Relatietherapeut | Stiefplancoach Locatie Rotterdam

Inmiddels vorm ik zo’n 10 jaar een samengesteld gezin. En ben met vallen en opstaan wijzer geworden over wat je allemaal tegen kan komen in een samengesteld gezin, bij jezelf en bij de ander.  Ik weet wat het vraagt van een ieder. Ik zeg vaak: zelfs als het goed zit, is het ingewikkeld! Lees meer in mijn verhaal

saskia engels Saskia Engels richt zich als psycho-sociaal therapeut op het begeleiden van (stief)ouders en samengestelde gezinnen.

Zij is moeder van een dochter en stiefmoeder van de drie kinderen van haar man.
Door haar persoonlijke ontwikkeling en ervaring werkt ze met passie, betrokkenheid en volledige inzet met deze stiefstellen.Margarita Bernal

Stiefcoach l Relatietherapeut Locatie Leiden

We hebben gesprekken gehad met een systemische begeleider die ons inzicht gaf in de plek die ieder had in het gezin en welke taak daarbij hoorde, dat gaf duidelijkheid. Lees meer in mijn verhaal.


Als stiefcoach en relatietherapeut, zet zij graag haar passie, ervaring, kennis en kundigheid in voor het begeleiden van samengestelde gezinnen. Ze leeft 13 jaar in een samengesteld gezin en kent de loyaliteitsconflicten, valkuilen en hoe liefde en echt luisteren veel overwint. Daarnaast heeft ze door haar opleiding Systemisch werk en TA veel tools ontwikkeld om in te kunnen zetten in haar mijn begeleiding.


Anouk Schuling

Stiefcoach l Stiefplancoach Locatie Amsterdam-Zuid

Ik heb geleerd dat “als je doet wat je deed je zal krijgen wat je kreeg”, dus als je “anders” wilt krijgen is het maken van een eerste stap belangrijk.

Ik heb geleerd dat als je doet wat je deed zal je krijgen wat je kreeg, dus om anders te krijgen is een eerste begin te leren anders te kijken, open, eerlijk en met een dosis lef. Op zoek gaan naar een veilige en vertrouwde basis waarin een ieder zichzelf kan zijn en vanuit daar kan groeien/bewegen ..” Hoe dit ging lees je in mijn verhaal.


Lonneke Wingender

Stiefcoach l Stiefplancoach Locatie ‘s-Hertogenbosch

Hoewel wij een eenvoudig samengesteld gezin vormen, had ik maar wat graag antwoord op al mijn vragen en strubbelingen gehad. Lees meer in mijn verhaal.

Als professional en coach begeleidt Lonneke sinds 2004 samengestelde gezinnen. Dat doet ze vanuit opgedane kennis en pure passie. Natuurlijk gebruikt ze daarbij ook haar eigen ervaringen, ze heeft zelf al 18 jaar een samengesteld gezin.

Complexe zaken verdienen heldere oplossingen. En dat betekent: communiceren! Vragen als : Waar worden jullie blij van? En hoe gaan we dat samen realiseren? komen telkens terug in haar werkwijze.
Sandra Hendriks

Stiefcoach l Relatietherapeut Locatie Utrecht-Zuid

Een samengesteld gezin: ik geef t je te doen. En toch: Bij iedere storm die we doorkomen zie ik dat hij en ik een stevige relatie hebben en verbonden willen zijn en blijven. Meer over hoe wij dit hebben aangepakt lees je in mijn verhaal.

Sandra is sinds 5 jaar (stief)moeder van een samengesteld gezin. Daar waar het goed gaat geeft het veel vreugde, als het minder gaat vraagt het veel zorg, aandacht en uithoudingsvermogen. En als het nodig is, durven vragen om hulp. Haar kennis en ervaring als (stief)moeder en vaardigheden als therapeut geef zij graag door aan andere samengestelde gezinnen die ergens in vastlopen.


Fiona Storey

Stiefcoach | Kind- en jongerencoach Locatie Zwolle

Gescheiden ouders en dan ook ineens tot een samengesteld gezin behoren. Als kind heb ik meegemaakt hoe verwarrend en ontheemd dit voelt. De eenzaamheid en niet gehoord voelen raakte mijn kinderhart nog altijd diep. Toen ik jaren later in de rol van stiefmoeder stapte ontmoette ik opnieuw dat gevoel van verwarring en ontheemd zijn. Lees mijn verhaal.

Waar ik voor sta als Stiefcoach: Al behoed ik maar 1 kind van het opnieuw meemaken van een scheiding, al behoed ik 1 stiefouder van teleurstellingen door te hoge verwachtingen en 1 ouder het gevoel van falen, dan is mijn missie geslaagd.

Ik bied een warme plek waar alle leden van een samengesteld gezin ‘in need of help’ zacht kunnen landen.


Peggy Grefkens

Stiefcoach | Psycholoog NIP Locatie Amsterdam-Oost

Stiefliefde is …eenheid brengen in je samengestelde gezin door de
verschillen te koesteren

De rode draad in mijn privé- en werkleven is mensen te  verzoenen, te verbinden en tegenstellingen te overbruggen. Als  ervaringsdeskundige van leven in samengestelde gezinnen, ken ik vele mogelijke knelpunten die lijken op doodlopende wegen.

Met het hart als kompas, help ik jullie graag om samen tot
nieuwe inzichten te komen. Waar een wil is, is een weg. Jullie
zijn van harte welkom! Lees hier mijn verhaal.

Jasna Joosten-Wiersma

Stiefcoach | Kindertherapeut  Locatie Haren

Ik had altijd al de wens om ‘later’ een groot gezin te vormen. Dat grote gezin is er gekomen op een andere manier dan ik had gedacht. Uit eigen ervaring weet ik nu dat het leven in een samengesteld gezin een andere manier van samenleven is dan in een traditioneel gezin. Het vraagt de nodige flexibiliteit, geduld en vertrouwen van alle gezinsleden. Daarnaast realiseer ik me dat veel mensen niet begrijpen hoe het werkt binnen zo’n speciaal gezin. Lees meer in mijn verhaal.

Wanneer ouders en stiefouders inzicht krijgen in wat er speelt binnen hun gezin, ga ik er vanuit dat ze beter in staat zijn om hun gezin tot een succes te maken. Vanuit mijn werk als kindertherapeut heb ik ervaren dat kinderen hele mooie spiegels kunnen zijn. Juist vanuit dit gezichtspunt, zonder oordeel, wordt zo de kans geboden om als gezin in beweging te komen. Ook de kinderen willen weer een fijn thuis! Ik ben moeder van drie dochters en een zoon en stiefmoeder van een dochter en een zoon.


Elisa Schröder

Stiefcoach | Stiefplancoach | Mediator Locatie Alkmaar

Niets is vanzelfsprekend in een samengesteld gezin, maar inzicht en de nodige handvatten geven rust en brengen harmonie. Lees mijn verhaal.

Als stiefmoeder liep ik op een gegeven moment vast. Professionele begeleiding en mijn opleiding tot (Stief)coach, gaven mij nieuwe inzichten en antwoord op vragen waarnaar ik op zoek was. Niet dat het allemaal nu vanzelf gaat, maar beter weten hoe ermee om te gaan, schept rust. Dat gun ik jullie ook! Als coach en mediator help ik jullie graag verder om ook tot nieuwe inzichten en verzoening te komen.

Elisa is stiefmoeder van een dochter en een zoon.


Jordie Vos

Stiefcoach | Pedagoog | Familiemediator Locatie Stiefgoed Den Haag-Oost

Dat een samengesteld gezin verwarrend en complex kan zijn werd mij aan het begin van onze relatie al snel duidelijk. Gaandeweg werd mij helder welke behoeftes er achter gevoelens schuil kunnen gaan bij mezelf maar ook bij de anderen in ons gezin. Dit heeft mij inzicht gegeven over mijn plek als stiefmoeder en hoe deze rol vorm te kunnen geven. Dit bracht rust in mijn relatie. Lees hier mijn verhaal.

 Jordie houdt zich als Stiefcoach bezig met het begeleiden van samengestelde gezinnen. 
Zij zet haar kennis en ervaring in om de relatie tussen partners te laten groeien door verbindend met elkaar te communiceren en situaties die tot spanning leiden te ontrafelen. Samen op weg naar helderheid en  realistische verwachtingen zodat  opnieuw scheiden niet meer de enige uitweg lijkt te zijn.

Teamwork makes the dream work.

Irma Arts

Stiefcoach | Psycholoog Locatie Stiefgoed Eindhoven

Twee gezinnen samenvoegen is zo eenvoudig niet! Je hebt je eigen belangen, de belangen van de kinderen en een gezamenlijk belang. Iedereen heeft zijn eigen reis in het vinden van een nieuwe plek. Hoe wij daar mee omgaan lees je in mijn verhaal.

Als coach en ervaringsdeskundige begeleidt Irma samengestelde gezinnen. Dat doet ze allereerst vanuit passie. Zij kent de loyaliteitsconflicten en moeilijkheden die soms een schaduw leggen over je relatie.
Mede door haar werkervaring en opleiding in systeemdynamiek heeft zij zich ontwikkeld tot een fijne, scherpe coach die goed in verbinding kan blijven. Dat geeft vertrouwen!

Nelleke Gilissen

Stiefcoach Locatie Stiefgoed Valkenburg a/d Geul

“Als je wilt dat thuis weer thuis is. Voor iedereen! Lees hier mijn verhaal.

Mijn kracht ligt in het vertalen en helder krijgen van dat wat ieder voelt maar niet kan uitspreken. Door mijn neutrale houding krijgt ieder de mogelijkheid om te kijken naar de eigen pijnpunten en die van de anderen.

Om vervolgens samen te werken naar een thuis voor allemaal. In mijn leven heb ik ervaring met de rol van, stiefkind, moeder en stiefmoeder. Daardoor kan ik de situatie vanuit ieders perspectief beter bekijken en begrijpen. Tezamen met mijn achtergrond als maatschappelijk werkende zet ik dit graag in om van jullie thuis weer een echt thuis te maken.