Stiefkinderen & jongeren

Stiefgoed biedt coaching en therapie aan stiefkinderen en jongeren uit een samengesteld gezin in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar.

Strijd tussen kinderenEr komt vaak veel kijken bij het opgroeien in een samengesteld gezin. Niet alleen voor de ouders maar ook voor de kinderen. Het kan voor hen fijn zijn daar extra ondersteuning bij te krijgen. Wij richten ons daarbij op de krachten van het kind of de jongere en op het vergroten van de weerbaarheid.

Vaak is het nodig eerst stil te staan bij de rouwverwerking rondom de scheiding van de ouders, zoals het verwerken van gevoelens als verdriet, angst, onzekerheid, loyaliteitsconflict en schuld, of rondom het overlijden van een van de ouders.

Het is mogelijk om met het gehele gezin in therapie te komen (gezinstherapie), maar ook bieden wij individuele therapie gericht op het kind of de jongere. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het deelnemen aan een gespreksgroep voor kinderen en jongeren.

Werkwijze

Vaak is een telefoongesprek de eerste kennismaking met Stiefgoed. In dit gesprek wordt besproken welke therapeut het aanbod heeft dat het beste bij uw hulpvraag past. Er vindt altijd een intakegesprek plaats, in het telefoongesprek wordt besproken wie daarbij aanwezig zullen zijn. Dit is onder andere afhankelijk van de hulpvraag, maar ook van de gezinssituatie en de leeftijd van het kind of de jongere. Soms is/zijn alleen de ouder(s) en/of stiefouder(s) bij het eerste gesprek aanwezig, soms is ook het kind of de jongere aanwezig en soms komt het gehele gezin naar het intakegesprek.

Aan het einde van het intakegesprek wordt een plan van aanpak besproken.

Wil je weten wat Stiefgoed voor jullie kan betekenen? Vul dan het onderstaande formulier in, of bel 06-20401028.NB: Bij niet samen levende of gescheiden ouders, zijn wij wettelijk verplicht om schriftelijke toestemming van beide (gezaghebbende) ouders te hebben voordat hulpverlening aan kinderen tot 16 jaar oud kan starten. Vanaf 16 jaar kan een jongere zich zelfstandig aanmelden, zonder toestemming van de ouders.