Tarief en vergoeding

Wat je kunt verwachten

 • De tarieven zijn inclusief:
  1. voorbereidingstijd consult
  2. administratieve afhandeling.
  3. contactmomenten via WhatsApp of email.

Tarief begeleiding individuen, koppels en ex-partners

 • Begeleiding van individuen € 98,- per uur, inclusief btw (€ 81,- excl.btw)
 • Begeleiding van koppels of ex-partners (stiefcoaching, relatietherapie of coaching exgenoten) € 98,- per uur, inclusief btw (€ 81,- excl.btw)
 • Begeleiding van koppels (relatietherapie) door twee therapeuten € 175,- per uur, inclusief btw (144, 63 excl. btw)

Tarief begeleiding gezinnen

 • Begeleiding van gezinnen € 125,- per uur, inclusief btw (€ 103,31 excl.btw)

Mediation

 • Familie Mediation € 125,- per uur, inclusief btw (€ 103,31 excl.btw)

Administratiekosten i.v.m. annulering consult < 48 uur € 49,- inclusief btw (€ 41,- excl.btw)

Tarief workshops

Deelname workshops € 10,- tot € 20 euro per uur (inclusief btw).

Meer informatie hierover vindt u op de betreffende webpagina workshop.

Tarief reisuren en voorbereiding

Deze kosten worden alleen berekend met wederzijds goedkeuring en vooraf aangegeven door de Stiefgoed-professional.

Voorbereidings- en reisuren: € 49,- per uur inclusief btw (€ 41,- excl.btw)

Vergoeding

Er zijn een aantal mogelijkheden om voor gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking te komen:

  • Via de ziektekostenverzekeraar. Soms valt individuele coaching/counseling en psychosociale hulpverlening onder de aanvullende verzekering. We adviseren hiervoor navraag bij de verzekeraar.
  • Via de werkgever. Ter preventie of oplossing van stressklachten en daaruit volgend uitval dragen zij vaak bij aan een coaching traject. Meer informatie bij de werkgever.
  • Via de belastingdienst. Het doel van het traject moet gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Meer informatie op de site van de belastingdienst.
  • Via het UWV. In geval van ontvangst van een uitkering kan er bij het UWV geïnformeerd worden naar (UWV) beschikbare financiële middelen ten behoeve van herstel en re-integratie. Meer informatie op de site van het UWV.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.