Wijze van werken

 All knowledge is experience. Everything else is just information.

   quote A. Einstein

Stiefgoed Methodiek®:

Werken met samengestelde gezinnen en samengestelde partnerrelaties vraagt écht iets anders dan werken met kerngezinnen. Dit heeft van Stiefgoed gevraagd om alle hulpverleningsmodellen die er zijn te toetsen en aan te passen aan de dat wat hulpverlening in het samengestelde gezin vraagt.

Hier is de Stiefgoed-methodiek® uit voort gekomen. Een doelgerichte, kortdurende en effectieve werkwijze die duurzaam oplossingen biedt voor de uitdagingen in een samengesteld gezin en relatie.

 Stiefgoed’s werkwijze is gebaseerd:

  • Op het verkrijgen van inzicht en perspectief door de combinatie van praten én ervaringsgericht werken. Hierdoor weet je niet alleen, maar voel je het ook, waardoor het geleerde beter beklijft.
  • Op het gedachtegoed en volgens de methodieken  NLP, Contextuele therapie, Gestalt, EFT, Systemisch werk (verschillende werkvormen zoals familieopstellingen) en Transactionele Analyse.
  • Op een diep geloof dat iedere (liefdevolle) relatie en gezinsvorm de potentie heeft om te groeien.
  • Op de wetenschap dat iedere situatie uniek is.
  • Op de afspraak dat wij  aansluiting op de groeifases van jouw relatie en gezin, op thema’s die spelen, in een tempo die past
  • Op dat niets moet, je zelf beslissingen neemt en je hier verantwoordelijk voor bent.
  • Op wederzijds respect, gelijkwaardigheid, veiligheid en contact.
  • Op volledige focus op het beantwoorden van jullie hulpvraag.

Stiefgoed-professionals:

Alle professionals verbonden aan Stiefgoed zijn ervaringsdeskundigen. Zij geloven in de kracht van liefde en  hebben een diepe overtuiging dat investeren in groei binnen samengestelde gezinnen leidt tot afname of oplossen van impasses, waardoor definitieve splitsing van de partners en het gezin uitblijft. Zij zijn met elkaar verbonden door dezelfde passie en intensief contact.

Ze ontmoeten elkaar met grote regelmaat tijdens inspirerende intervisiesessies en professionaliseringsbijeenkomsten. Specialisten die zich verbonden hebben aan Stiefgoed voeden zich ook door middels van trainingen, workshops, lezingen en coaching. Zij hebben de overtuiging dat continue op persoonlijk en professioneel ontwikkelen nodig is om de klanten van Stiefgoed optimaal te bedienen en de kwaliteit waar Stiefgoed voor staat in stand te kunnen houden.


Ik wil meer weten over het Stiefgoed-aanbod


Ik wil contact