Systemisch werk – Familie opstellingen

Wat is het?

Systemisch werk is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welkeopstelling plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons, liefdevol, los te maken uit verstrikkingen.

Opstellingen zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door veel deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.

Hoe gaat het?

Systemisch werken kan zowel in een groep als individueel of in twee-tallen.  De meest bekende werkwijze, is het opstellingswerk met een groep.  Deze manier van werken vraagt van de deelnemer om zich over te geven aan de methodiek, dit betekent overgeven aan je intuïtie en erop vertrouwen dat de begeleider van de opstelling altijd in regie is. Diegene  die een vraag of een thema wilt onderzoeken, nodigt uit de kring van deelnemers mensen uit om zijn of haar familieleden of thema’s  te representeren. Deze representanten hoeven daar niets voor te doen, ook geen ervaring in te hebben, en hebben nauwelijks informatie over de familie van de cliënt.

Dan stelt de cliënt de representanten van haar of zijn familieleden in de ruimte op. Hij legt zijn handen op de schouders van de representant en brengt haar naar de plek die klopt voor die persoon. De bepaal je op basis van gevoel, waarbij geldt, overigens voor het gehele systemische werk,  dat er geen goed of fout is. Dan doet hij hetzelfde met de andere representanten, en eventueel ook met een representant van zichzelf.

De meeste mensen die voor de eerste keer met opstellingen werken, vinden dit spannend. Je weet immers niet wat er van je verwacht wordt en wat er gaat gebeuren. Dat is heel begrijpelijk, maar  zo onnodig. Er is namelijk geen goed of fout. Tot op heden heb ik het nog niet mee gemaakt dat het niet werkte met een representant en kan ik zeggen dat, zonder uitzonderen, de reacties op deze manier van werken bijzonder mooi zijn.

Bij het individuele werk wordt er gebruik gemaakt van kussens,vloerankers enzovoort om de plaats in te nemen van representant. Je haalt dan zelf, onder begeleiding van jouw coach, informatie op.