Corona en het wisselen van kinderen.

Volgens de huisarts moeten wij binnen blijven, omdat we klachten hebben. Mijn expartner komt de kinderen zometeen halen. Mag dat wel? Zomaar één van de vragen die de afgelopen dagen aan ons is gesteld.  Het is verstandig en helpend voor…

Volgens de huisarts moeten wij binnen blijven, omdat we klachten hebben. Mijn expartner komt de kinderen zometeen halen. Mag dat wel?

Zomaar één van de vragen die de afgelopen dagen aan ons is gesteld. 

Het is verstandig en helpend voor de maatschappij om het huis niet te verlaten of anderen toe te laten als het vermoeden bestaat dat je het virus over kunt brengen. Het RIVM of huisarts kan uitspraak doen of je tot deze doelgroep behoort en hoe je te handelen hebt. Alleen op deze manier hebben we de grootste kans om de verspreiding van het virus te controleren. In de eerder genoemde vraag (situatiebeschrijving) zou dit betekenen dat de kinderen of stiefkinderen niet gewisseld worden.

Als een kind bij de hoofdverzorger verblijft en het kind is ziek, dan blijft het kind mijns inziens thuis tot hij/zij 24 uur klachtvrij is. Is een ouder ziek en het kind vertoont zelf geen klachten, dan kan de overdracht doorgaan. Verblijft een kind juist bij de ander, dan lijkt mij overleg nodig. Kom je er samen niet uit, dan zou ook in die situatie het ouderschapsplan leidend zijn. 

Chantal van der Sprong
Advocaat

Maar.. het is ook meer dan begrijpelijk dat beide ouders voor de kinderen willen zorgen, zeker in deze tijd, en dat men het ouderschapsplan wil hanteren. Soms komen ouders er niet uit en wordt de huisarts inschakelt om tot een oplossing te komen. In deze tijd, met de druk die het medisch personeel ervaart, lijkt me dat niet de juiste weg. Help elkaar om te komen tot een oplossing die helpend is voor de korte én lange termijn. Denk hierbij aan:

  • Het kind daar laten zijn, waar hij of zij het minste risico loopt.
  • Flexibeler zijn door elkaar op te zoeken door middel van onlineoplossingen, zoals Skype of Whatsapp videobellen.
  • Advies aan te nemen van specialisten zoals het RIVM.
  • We weten niet hoelang deze situatie duurt, dus dagen uitruilen levert al snel een onmogelijke boekhouding op. Ruil zorgdagen niet voorwaardelijk.
  • Neem verantwoordelijkheid voor de zorg voor de kinderen. Iedereen heeft een gevulde agenda en moet aanpassingen doen die de zekerheden in het leven ondermijnen.

Bij ex-partners waartussen voldoende vertrouwen is, is de flexibiliteit die deze crisis vraagt aangaande de zorg voor de kinderen, meestal geen probleem. Het belang van de kinderen en de maatschappij wordt voorop gesteld. Op het moment dat er minder of geen vertrouwen is, wordt het een andere zaak. Wij horen geluiden dat deze crisis aangegrepen wordt om verstoorde relaties nog meer kracht bij te zetten. Ontzettend naar en egocentrisch natuurlijk, maar vooral niet wat onze maatschappij op dit moment kan gebruiken.

Mocht je in een dergelijke  situatie zitten en vermoed je dat je de zorg voor de kinderen samen niet geregeld krijgt, schakel dan hulp in van een partij die hier betekenisvol in kan zijn. Een eenmalig, Coronacrisis gericht consult is vaak al voldoende effectief. Ga voor zorgvuldig afstemmen met elkaar en elkaar helpen waar het kan ten behoeve van de maatschappij en de gezondheid van onze kinderen.


Ga hier naar onze online ondersteuningsmogelijkheden voor samengestelde gezinnen.

Lees hier het advies van advocaat Chantal van der Sprong. 

Deel dit artikel op...

Linkedin WhatsApp