De zin en onzin van 10 jaar Stiefouderdag

Door Patricia Heije Stiefouderdag In 2013 is de landelijke Stiefouderdag gelanceerd en dat had een goede reden. Wij stiefspecialisten merkten dat er in de maatschappij gebrek was aan kennis, maar ook aan erkenning van stiefouderschap. Nu we een decennium verder…

Door Patricia Heije

Stiefouderdag

In 2013 is de landelijke Stiefouderdag gelanceerd en dat had een goede reden. Wij stiefspecialisten merkten dat er in de maatschappij gebrek was aan kennis, maar ook aan erkenning van stiefouderschap. Nu we een decennium verder zijn, rijst bij mij de vraag of Stiefouderdag nog wel relevant is. Heeft deze dag hét verschil betekend?

Horrorverhalen in de media

Onbegrip en onwetendheid maken het leven binnen samengestelde gezinnen soms pittig, en er is een groot tekort aan perspectief. Wat de doorsnee Nederlander en Vlaming weet, is dat ‘stief’ niet zo geliefd is. Gevoed door al die verschrikkelijke stiefmoeders in wereldwijd bekende sprookjes en door de horrorverhalen die we tegenkomen in de media. Zo is de stief niet favoriet, en dat terwijl een stiefouder of stiefkind altijd een belangrijke rol heeft in het gezinsleven.

De lancering van Stiefouderdag

Met het bestuur van Nieuw Gezin Nederland (inmiddels opgeheven) ontstond het idee om één dag per jaar stil te staan bij stiefouderschap. Stiefouderschap komt na ouderschap. Het mocht Vader- en Moederdag niet in de weg staan. We kwamen uit op de 2e zondag van oktober. De dag werd groots, met aandacht van de landelijke pers (NOS), gepresenteerd. Als dit een voorbode was voor de toekomstige aandacht, dan waren we spekkoper!

En dat was ook zo. De pers heeft jaarlijks aandacht besteed aan Stiefouderdag, en dan met name aan de bijzondere rol en plek in een samengesteld gezin en samengesteld systeem. Het merendeel van de specialisten heeft jaarlijks zijn eigen draai gegeven aan de invulling van de dag. Wel allemaal met het doel om meer harmonie en rust te brengen in het samengestelde gezin.

Hoe je leert over de rol van stiefouder en stiefkind

Wat Stief wel en niet is, is een belangrijke boodschap, want niet iedereen is er even bekend mee. Logisch ook.

Je ‘voelt’ het bijzondere van een ‘stief’plek pas als je ermee in aanraking komt. Bij je eerste stappen in het samengesteld gezin. Tot die tijd heeft het geen nut om een idee te hebben van deze plek. Kortom; je weet pas dat het er is al je er al midden in zit.

What’s in the name

Met de komst van de Stiefouderdag kwam ook de (telkens terugkerende) discussie op gang over het woord ‘Stief’. Talloze meningen met twee uitersten, namelijk:

Stief is slecht – “ik moet steeds denken aan de slechte stiefmoeder uit het sprookje…” en
Stief zegt precies wat het is, namelijk geen bloedband, maar wel een gezinslid met bijbehorende plek.

Nederland en België zijn inmiddels bedreven in het vinden van alternatieve benamingen, met in Nederland met stip op nummer één de bonusouder en in België de plusouder. Laat bij het kiezen van jouw favoriete benaming één ding voorop staan: doe niet alsof stief niet bestaat, want dan misken je ook de inspanning van ieder gezinslid. Het is de belangrijkste reden om te kiezen voor de naam Stiefgoed.

Een geuzenaam!

Zijn wij Stief of niet?

Je zult het misschien niet geloven, maar ook vandaag de dag is het zo dat nieuw samengestelde gezinnen niet weten dat ze samengesteld zijn. Ik merk het iedere dag weer tijdens het geven van trainingen en bij het inzetten  van de Stiefgoedmethodiek. Het resultaat van dit ‘niet weten’ is dat gezinsleden worstelen met eenzaamheid en negatieve gevoelens wanneer ze denken aan gezinsleden of exen. Daar word je toch ongelukkig van?

Ook voor zorgprofessionals is het nog helemaal niet vanzelfsprekend dat zij voldoende weten over de stiefproblematiek, laat staan van een effectieve interventie. Uitzonderingen daargelaten geven zorgprofessionals vandaag de dag nog steeds een kerngezinsantwoord op een samengesteld gezinsprobleem.

Stief wordt het nieuwe normaal

En ondertussen groeit het aantal samengestelde gezinnen. In de afgelopen tien jaar met 33%. Eén op de drie vijftienjarigen heeft een stiefouder en één op de vijf basisschoolkinderen ook. Er komt een dag waarop het samengestelde gezin het nieuwe normaal is en het kerngezin de uitzondering.

Heeft Stiefouderdag tot nu toe zin gehad?

Het antwoord op de vraag of Stiefouderdag relevant is en is geweest is heel helder te beantwoorden. Jazeker! Door deze dag is er één moment per jaar waarin er landelijk uitgebreid stil wordt gestaan bij de rol, vragen en bijzonderheden van Stief. Het geeft plaats aan een rol en een gezinsvorm die al bijna het nieuwe normaal is, maar niet zo wordt herkend. Stiefouderdag maakt het samengestelde gezin zichtbaarder, en ieder jaar neemt de sociaal maatschappelijke aandacht van professionals, scholen, overheid en gezinnen toe.

Dus laten we doorgaan met Stiefouderdag, totdat de dag komt dat we in Nederland en Vlaanderen overtuigend weten, zeggen en geloven: een Stiefgezin werkt anders, maar is even normaal als een kerngezin.


Loop je vast en kan je wel wat hulp gebruiken bij het oplossen van spanningen in de relatie met jouw stiefkinderen? Neem dan contact op met één van onze Stiefgoedcoaches. Je bent van harte welkom.


Patricia Heije Stiefgoed

Patricia Heije is de oprichter van Stiefgoed en ontwikkelaar van de Stiefgoedmethodiek. Vandaag de dag is ze werkzaam als relatietherapeut en besteed ze het grootste gedeelte van haar dag aan organisatie van het opleidingsinstituut en expertisescentrum.


Ik wil meer lezen over het ontstaan van Stiefgoed
Ik wil meer weten over de Stiefgoedmethodiek
Ik wil meer weten over de vakopleiding tot gelicenseerd Stiefgoedcoach
Ik wil meer weten over de training voor zorgprofessionals.
Ik wil relatietherapie of coaching van Patricia

Meer lezen van Patricia

7 tips om te zorgen voor een goede band met je stiefkinderen

Deel dit artikel op...

Linkedin WhatsApp