Gezinscoaching

Tijdens gezinstherapie werken volwassenen en kinderen samen aan meer rust en harmonie in het samengestelde gezin.

Deze therapie voor het gezin brengt rust en harmonie

Tijdens gezinstherapie van Stiefgoed  hebben volwassenen en kinderen samen sessies (vanaf 3 personen) waarin zij samenwerken aan meer rust en harmonie in het samengestelde gezin. Gezinstherapie start met een intake per deelnemer en in verschillende samenstellingen, zoals ouder en kind, maar ook alleen de volwassen en alle kinderen samen. Hoe dit precies vorm krijgt, bepaalt de Stiefgoed-professional.

Na de intake gaan we aan het werk met elkaar. Er worden doelstellingen bepaald en de geschiedenis wordt in beeld gebracht. We gaan aan het werk met moeilijkheden en wensen rondom de plek in huis, omgang met elkaar, communicatie, huisregels, opvoeding en tradities. Wat we precies gaan doen is afhankelijk van de samenstelling van het gezin en de doelstellingen die er zijn. We sluiten altijd af met een onderhoudsplan, om herhaling te voorkomen.

Duur

1 tot 2 uur

Aantal sessies

5 tot 10