Voorbereiden op een samengesteld gezin

Je verlangt naar samenwonen met je nieuwe partner en je weet dat je de voorbereiding maar één keer goed kan doen.

Een succesvolle fusie van jullie gezinnen.

De komst van een stiefouder veroorzaakt meer stress voor kinderen dan de scheiding van de biologische ouders, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Gelukkig brengt het onderzoek ook goed nieuws: voorlichting aan (stief)ouders vergroot de kans van slagen van het stiefgezin.

Voorkomen is beter dan genezen

Met een goede voorbereiding voorkom je veel problemen. Zo geef je jullie nieuwe relatie de grootst mogelijke kans van slagen én bespaar je jullie kinderen veel verdriet. Tijdens voorbereiden op samenwonen staan we uitgebreid stil bij de facetten die bijdragen aan een succesvol samengesteld gezin. Zo staan de onder andere de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Wat uit ieders geschiedenis van belang blijft voor de toekomst
  • wat jullie willen bereiken met het nieuwe gezin en in jullie relatie.
  • hoe je samen sturing geeft aan het nieuwe gezin
  • welke dynamieken je kunt verwachten in jullie nieuwe systeem en hoe je die op kunt lossen
  • Wat je kunt doen om vorm te vinden voor effectieve communicatie en opvoeding in jullie nieuwe gezin.
  • Op welke wijze je effectieve gezinsafspraken maakt
  • Wat er voor nodig is om te komen tot een passende plek voor iedereen
  • Hoe je twee fysieke huishoudens fuseert.

Je wordt geïnformeerd, samen met de coach zoek je naar de beste uitkomst en je leert hoe je dat kunt bereiken. Je kiest zelf of je kinderen wil betrekken en zo ja, bij welke onderwerpen. De Stiefgoedcoach zal je adviseren, waarbij er rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke situatie.

Met vertrouwen de toekomst in

‘We bouwen samen met de kinderen aan ons nieuwe gezin, wat leuk en leerzaam is. We weten allemaal waar we aan toe zijn en dragen ieder ons steentje bij!’ Deze ouder vat precies samen waar het bij de voorbereiding op het nieuwe samengesteld gezin om draait.

Ga naar het overzicht van Stiefgoedcoaches voor meer informatie en het maken van een afspraak

Aantal sessies

4 tot 8