De spanning stijgt zodra de stiefkinderen er zijn

De spanning stijgt zodra de stiefkinderen er zijn   Eva beschuldigt Ankush ervan dat hij geen grenzen stelt aan het gedrag van zijn dochter .  Op zijn beurt verwijt hij Eva dat ze zijn dochter op zo’n boze manier corrigeert.…

De spanning stijgt zodra de stiefkinderen er zijn

Eva beschuldigt Ankush ervan dat hij geen grenzen stelt aan het gedrag van zijn dochter .  Op zijn beurt verwijt hij Eva dat ze zijn dochter op zo’n boze manier corrigeert. De ruzie die het stel in de auto was begonnen, gaat in mijn werkkamer door. Ik besluit in te grijpen. Weten jullie dat wanneer twee mensen strijd leveren zij juist proberen aansluiting bij elkaar te vinden? Maar dat ze juist – door de manier waaróp ze dat doen – het tegenovergestelde bereiken?!

De negatieve spiraal leidt tot relatieproblemen

Als Stiefspecialist en relatietherapeut weet ik dat relatieproblemen vooral optreden als partners  zich niet meer met elkaar verbonden, zich niet meer veilig voelen. Daarom maken ze ruzie, vallen elkaar aan, trekken zich terug in zichzelf. Zulke gedragspatronen noemen we binnen de EFT (emotionally focused therapy) ‘duivelse dialogen’. Daaronder zitten vaak behoeften verborgen die we niet zo goed kennen van onszelf, of niet durven uiten. Door de manier waarop we ons gedragen, zenden we verwarrende signalen uit. En we verzanden in een negatieve spiraal.

Er bestaan drie duivelse dialogen

  • Zoek de boef

Wie in dit patroon van zoek de boef gevangen zit, geeft elkaar de schuld. Verwijten gaan over en weer. Je gebruikt woorden zoals ‘altijd’ en ‘nooit’ om je ongenoegen kracht bij te zetten. De ruzie gaat over het zoeken naar wie begon. En waarom. Wie gelijk heeft.

Ankush: ‘Gisteren reageerde je echt heel boos op mijn dochter. Dit doe je altijd.’

Eva: ‘Dat komt omdat jij mij vorige week niet hielp toen ik boos op haar werd. Omdat jij mij nooit steunt, moet ik extra streng zijn.’

  • De protestpolka:

‘Hoe harder jij roept, hoe meer ik me terugtrek’

In dit patroon van de protestpolka valt de een aan en stopt de andere partner met kritiek te leveren, trekt zich terug. Hoe meer de een zich terugtrekt, hoe harder de ander op de deur blijft bonken om een reactie te krijgen. Wie geen verbinding voelt, voelt zich afgewezen, gaat eisen stellen, klagen. Daardoor klapt de ander dicht, gaat zich verdedigen, sluit de klager buiten.

Ankush: ‘Hoe vaker jij zegt dat ik mijn dochter anders moet opvoeden, hoe meer ik me afzijdig houd. We komen er toch niet uit. Ik ga niet veranderen.’

Eva: ‘Ik voel mij alleen. Wat voor mij belangrijk is, doet er voor jou niet toe.’

Dit patroon van voortdurend aantrekken en afstoten komt het meeste voor. Het veroorzaakt een oerpaniek en is dodelijk voor je liefdesgeluk. De enige oplossing voor dit probleem is stappen gaan zetten naar veilige verbinding.

  • Verstijf en vlucht

Nu stopt de vechter er ook mee, geeft op en trekt zich terug. Hoe meer de een zich terugtrekt en gevoelens wegdrukt hoe afstandelijker de ander wordt. Alle emoties en verlangens staan in de ijskast. Bij beide partners. De ijzige afstand tussen jou en je partner raakt je niet meer zo heftig. Je voelt je wanhopig, raakt elkaar niet meer aan, hebt geen seks meer.  Je leeft met elkaar, maar de sfeer is koel. Dit is de opmaat naar een scheiding.

Complexe dynamieken in het samengesteld gezin

Binnen samengestelde gezinnen spelen complexe dynamieken. Met als gevolg dat ouder en stiefouder vastlopen in angst en verdriet. In gevoelens die ze niet kennen, niet begrijpen. Koppels raken van elkaar verwijderd. Voelen zich niet bij de ander “aangesloten”. De spanning stijgt wanneer de stiefkinderen er zijn. In veel gevallen ontstaat een onhoudbare situatie.

Veranderen kán

 

Dat patroon van die drie duivelse dialogen in je relatie leren herkennen en beter begrijpen. Dáár gaat het om! Want die duivelse dialogen zijn jullie vijand. Niet je partner! ‘Blijkbaar gebeurt dit bij veel stellen. Ik snap nu beter wat we eigenlijk doen,’ merkt Ankush op. Eva vult aan ‘dat betekent dan dus ook dat we dit kunnen veranderen. Dat geeft wel hoop.’

De volgende keer gaan we op zoek naar hún patroon.  Zodat ze het zien. En hun gedrag kunnen veranderen. Zo bouwen we stap voor stap aan een veilige basis.

‘Want uiteindelijk willen we graag bij elkaar blijven en, vooral, onze kinderen een nieuwe scheiding besparen. ‘

Herken jij je in dit blog? Neem dan contact met mij op!

Deel dit artikel op...

Linkedin WhatsApp