Het Nieuwe gezin en Oude cijfers

Zomaar wat cijfers over samengestelde of stiefgezinnen in een online artikel van RTL nieuws van vandaag. Nog steeds niet allemaal recente cijfers ; kijk maar even naar de jaartallen voorbij de tweede bullit. Terwijl merkbaar is, in de coaching praktijken als de mijne, maar ook in het onderwijs, bij jeugdhulpverlening -om maar wat branches te noemen- dat deze gezinnen sterk in opkomst zijn. Evenals de vraag naar passende antwoorden op de problematiek waar de nieuwe gezinnen zich voor gesteld zien. Het is helpend voor hen om een kader te hebben, een beeld van hoe het in de maatschappij verdeeld is en van welke groep (grootte, diversiteit etc) zij zich onderdeel kunnen weten. Juiste en actuele cijfers geven -mede- plek aan de stiefgezinnen in de maatschappij. Hoognodig. Er wordt al genoeg verdwaald door betrokkenen in de verschillen tussen het stiefgezin en het kern gezin.

de cijfers:

  • In Nederland eindigt een derde van alle huwelijken in een echtscheiding. Daarbij krijgen ongeveer 110.000 kinderen jaarlijks te maken met een scheiding.
  • In 1950 liepen 6462 huwelijken op de klippen (3 per 1000 echtparen) en in 2016 waren dat er 34232 (10 per 1000 echtparen).
  • Het aantal stiefgezinnen in Nederland is sinds 1998 met bijna 35.000 toegenomen. In 2010 was het aantal stiefgezinnen ongeveer 184.000.
  • Van de kinderen die een echtscheiding hebben meegemaakt, krijgt ongeveer 40 procent daarna te maken met een nieuwe relatie van een of beide ouders.
  • Van de stellen met kinderen in Nederland vormden 7 procent een stiefgezin in 2007.
  • Deze stiefgezinnen telden 282.000 kinderen.
  • Bij ruim 80 procent van de stiefgezinnen komen de stiefkinderen uit een eerdere relatie van de moeder. In bijna 15 procent van de stiefgezinnen komen alle stiefkinderen uit een eerdere relatie van de vader. In minder dan 5 procent van de stiefgezinnen komen kinderen voort uit eerdere relaties van zowel de vader als de moeder. Bij ongeveer een derde van alle stiefgezinnen hebben de ouders ook gezamenlijke kinderen.

Bronnen: Kormos &Spruijt, Bunthof & Visscher, Bil & Bil, CBS, met dank aan Rozemarijn Janssen.

Deel dit artikel op...

Linkedin WhatsApp