Hoe ervaart Lev (13 jaar) ons samengestelde gezin?

Heel graag deel  ik het hieronder gemaakte verslag met jullie. In het kader van zijn Hbo-opleiding Social Work heeft mijn schoonzoon Alex zowel Lev -mijn zoon-, Coen -mijn partner en stiefvader van Lev- en mij geïnterviewd om zo een beeld…

Heel graag deel  ik het hieronder gemaakte verslag met jullie. In het kader van zijn Hbo-opleiding Social Work heeft mijn schoonzoon Alex zowel Lev -mijn zoon-, Coen -mijn partner en stiefvader van Lev- en mij geïnterviewd om zo een beeld te krijgen van ons familieverband en wat dat voor Lev betekent.

Wat jullie te lezen krijgen is een samenvatting van het verslag. En wat ben ik trots op alle drie deze mannen die een belangrijke rol in mijn leven hebben!

Uiteraard heb ik aan alle drie toestemming gevraagd om deze blog te publiceren.

 

Het Verslag van Alex

Het gezin van Lev ziet er als volgt uit;

Lev is 13 jaar oud. Zijn ouders zijn Sandra en Eszter. Eszter is de biologische moeder van Lev. Sandra is de meemoeder. De donorvader van Lev heet Pascal en zij hebben vanaf het begin regelmatig contact met elkaar. Zijn zus heet Isza, zij is 18 jaar. Isza en Lev hebben dezelfde donorvader. Sandra is de biologische moeder van Isza. Dit maakt Lev en Isza biologisch gezien halfbroer en -zus. Dit vinden ze zelf echter irrelevante informatie. Isza is voor Lev zijn echte zus en andersom ook. De donorvader heeft een relatie met Steven. Eszter en Sandra zijn gescheiden toen Lev twee jaar oud was in 2010. Lev heeft samen met Isza ongeveer 1 jaar na de scheiding in hun ouderlijk huis gewoond. De ouders kwamen om de beurt naar dit huis (‘Birdnesting’) om zo voor de kinderen te kunnen zorgen, zonder dat de kinderen direct hoefden te wennen aan verschillende huizen. Daarna, in 2011 is Eszter gaan samenwonen met Nicole en bleef Sandra tot 2015 wonen in het ouderlijk huis.

Sandra heeft sinds 2011 een partner genaamd Coen. In 2015 is Sandra gaan samenwonen bij Coen op t platteland. Eszter en Nicole wonen in de stad. In dit verslag wordt voornamelijk gefocust op het gezin van Sandra en Coen.

Mijn keuze voor dit gezin is gebaseerd op grond van twee gevoelens. Ik voel namelijk een verbintenis doordat ik ook uit een samengesteld gezin kom. Het verschil is dat de scheiding van mijn ouders veel minder fijn is verlopen. Ten tweede vind ik de hechtheid van dit gezin uitermate interessant. Dit omdat mijn gezin vooral een los zand gezin was en ik niet weet hoe een hecht gezin eruit ziet. Een los zand gezin wordt gekenmerkt door het gebrek aan nabijheid van gezinsleden. Deze nieuwsgierigheid heeft bij mij geleidt tot het in kaart willen brengen van dit gezin.

Lev beleeft het gezinstype als half open/ half gesloten. Maar neigt toch iets meer naar de kluwenkant. Dat wil zeggen dat het gezin open staat voor het ontwikkelen van relaties buiten het gezin om. Dit hoeft geen liefdesrelatie te zijn maar kan ook de vorm aannemen van een vriendschap. Ook zijn er grenzen waar iedereen in het gezin zich aan moet houden. Lev ervaart ook dat hij alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen en weet dat hij altijd terecht kan bij zijn ouders.

Sandra heeft hetzelfde idee over het gezinstype als Lev. Voor Sandra is het moeilijk om de grens te vinden tussen normen waarborgen als het gaat over regels en gezinscohesie stimuleren. Met gezinscohesie bedoel ik dan de samenhang van alle gezinsleden met elkaar. Ze ervaart dat ze heel erg haar best doet om Lev zo veel mogelijk zichzelf te laten ontwikkelen maar ze geeft ook toe dat het een moeilijk proces voor haar is omdat ze co-ouderschap heeft. Ze geeft ook aan dat ze heel trots is op de zelfstandigheid van Lev en de ontwikkeling die hij laat zien.

Lev ervaart de opvoedstijl van Sandra als accepterend. Dit betekent dat de opvoeding gebaseerd is op liefde. Er is genoeg ruimte voor autonomie maar binnen duidelijke grenzen. Lev vindt het fijn dat hij altijd de ruimte kan nemen om iets aan zijn moeder te vertellen.

Sandra vertelt dat ze ouderschap ziet als een wisselwerking tussen regels waarborgen, een goede sfeer behouden en je kind zich zien ontwikkelen. Ze uit moeite te hebben met het waarborgen van regels omdat ze graag wil dat alles gezellig blijft. Ze vindt het niet altijd fijn dat Coen deze taak op zich neemt en al gelooft ze dat dat ook een taak is van een ouder en stiefouder samen. Daarin een  goede afstemming en samenwerking vinden tussen  Coen en haar ervaart ze soms als lastig.

Coen is het daar mee eens en is verder van mening dat hij niet met de opvoeding in letterlijke zin te maken heeft. Overigens ziet hij  dat hij ook invloed heeft op de ontwikkeling van Lev. Coen vertelt dat hij wel zijn best doet om de sfeer goed te houden.

Alex:  Ik ervaar het gezinstype als een half open/ half gesloten gezin. Ik neig naar de iets meer kluwende kant. Juist ook om de redenen die Sandra zelf ook aan gaf. Mijn mening is dat het net iets meer kluwen is dan Lev en Sandra dit zien.

De kenmerken van Sandra’s opvoedstijl zijn dat ze liefdevol is en haar intentie blijkt ook altijd goed te zijn. Ze kenmerkt zichzelf door accepterend te zijn en stiekem toch heel bezorgd. Alles duidt erop dat Sandra een accepterende ouder is die soms al te toegeeflijk kan zijn.

Coen en Sandra hebben duidelijke rollen in het gezin. Het waarborgen van normen neemt Coen op zich waardoor hij zich soms als een militair kan opstellen omdat hij principes en verwachtingspatronen heeft die of niet begrepen of genegeerd worden. Tot irritatie van Coen, wat weer lijdt tot irritatie van Lev (en Isza en ook van Sandra). Sandra kenmerkt zichzelf als bewaker van de goede sfeer. Het gebrek aan discipline van Sandra lijdt tot het verlies van gezag. Als Sandra oprecht boos is wordt dat vaak niet serieus genomen. Achteraf wordt er wel over gesproken en er is duidelijk een ondertoon van respect in elke interactie.

Nawoord van Alex: Ik heb na een tijd meelopen in dit gezin heel veel gezien. Ik ben stik jaloers op de situatie die gecreëerd is voor Lev. Aan de ene kant een gezin waar hij meer reikwijdte heeft tot zijn vrienden die allemaal in de stad wonen. Waar hij makkelijk naar school kan en niet lang hoeft te reizen. En aan de andere kant een gezin heeft waar hij alle drukte van de stad kan vergeten en op kan gaan in de natuur. Twee moeders die elkaars bestaan niet ontkennen en een goed samenwerkend ouderschap hebben. Lev heeft volgens mij niet het gevoel dat hij een keuze moet maken tussen welke moeder het beste is. Beide huizen zijn een veilige haven voor Lev. Ik heb een kijkje kunnen nemen in het leven van Lev. Het gezin in is een heel hecht gezin. Ondanks de vele aandacht die dit gezin eist van elkaar krijgt Lev wel de ruimte zijn eigen persoonlijkheid verder te ontwikkelen. De stiefouder zoekt toenadering en zorgt voor structuur en regelmaat in het dagelijks leven. Hij leert de kinderen het belang van een consequent dagritme aan en zorgt voor een veilige sfeer waar liefde en structuur één geheel kunnen zijn. Toch blijft Coen handelen binnen de grenzen. Coen is niet de vader Lev en hij heeft al twee ouders die goed voor hem zorgen. Ik ben van mening dat Lev mits er niets radicaal verandert heel geëmancipeerd volwassen wordt. Lev wordt iemand met een gigantisch empathisch vermogen. Die altijd klaar zal staan voor een ander en goed voor zichzelf kan opkomen. Hij heeft nog veel te ontwikkelen maar de sporen zijn nu al te zien.

Sandra Hendriks, Stiefgoed Utrecht-Zuid

Deel dit artikel op...

Linkedin WhatsApp