Incompany

Dit kunnen wij voor jouw organisatie betekenen

Deskundigheidsbevordering voor professionals die werken met samengestelde gezinnen:

Ben jij op zoek naar passende deskundigheidsbevordering voor de professionals in jouw organisatie? Dan ben je bij ons Expertisecentrum aan het goede adres. De trainingen die het Expertisecentrum aanbiedt vertrekken altijd vanuit het samengesteld gezin. Scheiding is gerelateerd aan het samengesteld gezin en dit thema zal dan ook zijdelings voorbij komen.

De ervaren trainers van het Expertisecentrum zijn tevens Stiefgoed-professional, wat betekent dat zij  naast hun meerjarige ervaring als trainer en therapeut/coach, bij aansluiting bij Stiefgoed de eenjarige interne opleiding hebben gevolgd tot Stiefgoed-professional. Tijdens deze eenjarige opleiding zijn zij getraind in de Stiefgoedmethodiek. Een belangrijk onderdeel van onze trainingen, maar ook in de Stiefgoedmethodiek is, door middel van systemisch werk inzicht geven in de problematiek en oplossingen.

 


 

 • Module 1: Het samengesteld gezin in de praktijk.

Inhoud:

 1. Persoonlijke doelstellingen.
 2. Achtergrondinformatie samenlevingsvorm samengesteld gezin.
 3. Ontwikkeling van een samengesteld gezin.
 4. De meest voorkomende systeemdynamieken in het samengesteld gezin.
 5. Herkennen van systeemdynamieken in de praktijk.
 6. Ophalen resultaat aan de hand van de doelstellingen.

 


 

 • Module 2: Screenen van het samengesteld gezin

Inhoud:

 1. Persoonlijke doelstellingen.
 2. Bouwstenen van een samengesteld gezin.
 3. Aandachtspunten bouwstenen m.b.t. de verschillende rollen en plekken in het samengesteld gezin.
 4. Aandachtspunten bouwstenen tijdens de verschillende ontwikkelingsfasen van het samengesteld gezin.
 5. Screenen op problematiek in het samengesteld gezin door middel van de Stiefscan®.
 6. Gepast interveniëren en doorverwijzen.

De vraag van de opdrachtgever bepaald in overleg met het Expertisecentrum en trainer(s) de uiteindelijke exacte inhoud van de training. De trainingen zijn  geaccrediteerd door SKJ en Registerplein.

De trainingen worden tot 12 deelnemers verzorgd door één trainer, van 12 tot 30 deelnemers door twee trainers. Bij meer dan 30 deelnemers, wordt de groep opgesplitst. Indien Covid-19 maatregelen actueel zijn, kan het maximaal aantal deelnemers afwijken. Dit wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Wil je weten wat Expertisecentrum Stiefgoed kan betekenen voor jouw organisatie, neem dan contact op via emailadres expertisecentrum@stiefgoed.nl

Je kunt ook bellen. Telefoonnummer 085-1304470 of 06-20401028

Bijzonderheden rondom trainingen:

 • Het aanbod is toegankelijk voor professionals die beroepsmatig in aanraking komen met samengestelde gezinnen(problematiek) en beleidsmakers.
 • Het aanbod wordt verzorgd door professionele trainers van het Expertisecentrum Stiefgoed, die tevens ervaringsdeskundig zijn.
 • Het vertrekpunt is het samengestelde gezin.
 • Ten behoeve van een snelle anamnese door beroepsgroepen is de Stiefscan®
  ontwikkeld. Het werken met de Stiefscan® is onderdeel van het trainingsaanbod.