Pubers in een samengesteld gezin

De laatste tijd zie ik vaak ouders en stiefouders met pubers. Ook als de relatie tussen stiefouder en kinderen goed is kan dit veranderen als de kinderen in de pubertijd komen. In een kerngezin verandert er natuurlijk al veel in deze fase maar voor samengestelde gezinnen is dit een extra uitdaging. Zeker als je in deze fase een nieuwe partner introduceert aan je puberkinderen.

Corrie Haverkort schrijft hier het volgende over in haar boek ‘Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin?’

Jongeren 12 tot 18 jaar
Jongeren op deze leeftijd staan voor de taak om zich los te maken van hun ouders. Zij krijgen steeds meer hun eigen wereld en ervaren dat zij zelf controle hebben over hun leven. In deze fase, waarin jongeren zich snel ontwikkelen, hebben ze juist aanwezige en betrokken opvoeders nodig om hen met zachte hand de weg te wijzen en hen soms met een stevigere aanpak bij te sturen.
Een nieuwe partner is dan ook echt iets van hun vader of moeder en niet van hen. Veel pubers hebben in beginsel moeite met een nieuwe partner, zeker wanneer die in hun optiek de oorzaak van de breuk van het huwelijk van hun ouders is geweest. Ze hebben vaak de neiging om de vertrekkende ouder te veroordelen en willen dan aanvankelijk niets met diens nieuwe partner te make hebben en soms zelfs ook niet met de ouder die het huis verlaat. Laat in dat geval de nieuwe partner eerst nog even buiten beeld. Werk eerst aan je relatie met je kind en introduceer de nieuwe partner geleidelijk.

Als jij de achterblijvende partner bent, is het belangrijk om – ondanks jouw eigen pijn over het verbreken van de relatie – jouw puber wel te stimuleren om contact te hebben met de andere partner, juist om te voorkomen dat de puber een deel van zichzelf zal gaan ontkennen; simpel gezegd bestaan de kinderen voor de helft uit ieder van de ouders. Bij ontkenning dan wel veroordeling van een van de ouders, zullen er vroeg of laat problemen ontstaan.
Jongeren hebben de neiging om een nieuwe partner te gedogen en zich pas wat meer bloot te geven als de relatie hun iets positiefs te bieden heeft.
Verwachten dat de puber zich gaat hechten aan je nieuwe partner is niet reëel. Geef je kind de ruimte om contact te zoeken met de nieuwe partner als hij of zij daar zelf behoefte aan heeft.
Neem je kind serieus door te praten over hoe hij of zij de komst van de nieuwe partner ervaart. Jongeren zijn vaak erg gesteld op hun privacy en kunnen er daarom veel moeite mee hebben als de nieuwe partner en wellicht ook diens kinderen komen inwonen.

TIP: Geef je kind de ruimte om een band op te bouwen als daar behoefte aan is. Dwing het contact met je nieuwe partner vooral niet af, dit werkt averechts bij pubers.

Deel dit artikel op...

Linkedin WhatsApp