Tien bouwstenen van het samengesteld gezin

Door Patricia Heije Met behulp van de Tien bouwstenen van het samengesteld gezin onderweg naar geluk Samengestelde gezinnen brengen diverse uitdagingen met zich mee, variërend van simpel tot buitengewoon complex. Het is vaak moeilijk om precies aan te wijzen waar…

Door Patricia Heije

Met behulp van de Tien bouwstenen van het samengesteld gezin onderweg naar geluk

Samengestelde gezinnen brengen diverse uitdagingen met zich mee, variërend van simpel tot buitengewoon complex. Het is vaak moeilijk om precies aan te wijzen waar de knelpunten liggen, waardoor je gezinssysteem kan haperen. Om door de bomen het bos te kunnen zien, zijn de hoofdonderwerpen voor een gezond samengesteld gezin  vastgelegd in de Tien bouwstenen.

In mijn werk heb ik gemerkt dat gezinnen en professionals  behoefte hebben aan een snelle en heldere manier om inzicht te krijgen in de oorzaken van problemen binnen het samengestelde gezin. De bouwstenen, veelbesproken en essentieel in de praktijk, bieden de basis om deze inzichten te verkrijgen. Ze zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van een succesvol samengesteld gezin.

1. Herkomst – de invloed van ieders geschiedenis

Begrijp dat ieder gezinslid een unieke geschiedenis heeft. Rouw en verlies spelen hierin een grote rol. Het is van essentieel belang om deze emoties te erkennen en te respecteren. Ieder lid van het gezin rouwt op zijn of haar eigen manier en tempo. Deze begripvolle benadering vormt de basis voor de gezinscultuur.

2. Het fundament – samen sterk staan

Een sterk en liefdevol partnerschap is de kern van een succesvol samengesteld gezin. Zorg ervoor dat het koppel naast elkaar staat en respect heeft voor elkaars geschiedenis. Hierdoor zal het gezin als betrouwbaar en bereikbaar worden gezien.

3. Verdraagzaamheid – de verbindende, zachte kracht

Verdraagzaamheid is cruciaal. Het verbindt de leden van het samengesteld gezin en zorgt voor vertrouwen en groeiende liefde. Zorg ervoor dat alle volwassenen binnen het gezin deze waarde hoog in het vaandel dragen.

4. Gezinswaarden – als moreel kompas

Gezinswaarden vormen de basis van de gezinscultuur. Ze bepalen wat belangrijk is voor de manier van samenleven, opvoeden en partnerrelatie. Het is belangrijk om bewust te kiezen voor waarden die overeenkomen met wat elk gezinslid diep van binnen belangrijk vindt.

5. Communicatie – alles in het licht

Een open en effectieve communicatie is van onschatbare waarde. Identificeer bestaande communicatiepatronen en werk aan verbetering. Volwassenen binnen het gezin dienen als rolmodellen en moeten open communicatie aanmoedigen.

6. Steun – van de sociale omgeving

Het runnen van een samengesteld gezin is uitdagend. Steun van de sociale omgeving, zowel emotioneel als praktisch, is van vitaal belang. Het bieden van een luisterend oor en het betrekken van ex-partners en grootouders kan het gezin versterken.

7. Plek – voor iedereen

Iedereen in het gezin verdient een plek, zowel praktisch als emotioneel. Het gevoel van buitengesloten te zijn kan pijnlijk zijn en verdeeldheid veroorzaken. Dit geldt voor zowel de leden van het nieuwe gezin als de leden van het samengesteld systeem.

8. Financiën en erfrecht – balans in geven en nemen

Financiële zaken verdienen aandacht vanaf het begin. Disbalans in financiën kan leiden tot ongelijkwaardigheid, wat uiteindelijk hersteld moet worden, vaak op een moeizame manier.

9. Regels in huis – van iedereen

Zorg voor duidelijke samenlevingsregels en opvoedingsregels. Samenlevingsregels zijn van toepassing op iedereen in het gezin, terwijl opvoedingsregels een zaak zijn tussen de ouder en het kind.

10. Tradities en belangrijke dagen – inkleuren en betekenis geven

Betekenis geven aan het samengesteld gezin gaat vooral door gezamenlijke herinneringen op te bouwen en samen tradities te ontwikkelen. Zo ontstaat een unieke kleur die hoort bij jullie samengesteld gezin. Tradities ontstaan door met je gezin te herhalen wat eerder als fijn is ervaren.

Bron: Boek  Als ik dit eerder had geweten P.Heije | 2021

De bouwstenen in de praktijk

Als het niet goed gaat, dan kan je de hulp van een Stiefgoedcoach inschakelen. De Stiefgoedcoach zal je voorafgaand aan de start van de Stiefgoedmethodiek vragen om de Stiefscan® in te vullen.  Via de online tool MijnStiefgoed geef je antwoord op stellingen,  gekoppeld aan de tien bouwstenen,  die jouw beleving weergeven op leven in het (toekomstig) samengesteld gezin en relatie.

Het biedt in korte tijd inzicht in wat goed en wat minder goed gaat. Je krijgt direct inzicht in hoe het ervoor staat en wat er opgelost moet worden zodat jij je weer happy voelt. Het is een waardevol en efficiënt hulpmiddel voor jouw Stiefgoedcoach tijdens de voorbereiding van de intake.

Er is geen ‘belangrijkste’ bouwsteen

Alle bouwstenen zijn even belangrijk en dat blijft ook zo. Tijdens talloze onderzoeken komt telkens naar voor dat het onmogelijk is om ze te classificeren in ‘meer of minder’ belangrijk. De ene bouwsteen komt wel eerder aan bod dan het andere. Denk bij voorbeeld aan Financiën en erfrecht. In het begin van een samengesteld gezin wordt hier over het algemeen wat minder aandacht aan besteed. Geen probleem, als van uitstel maar geen afstel komt.

Blijf scherp

Een fijn samengesteld gezin vraagt zo nu en dan alertheid, maar ook tijd. Check zo nu en dan jouw geluk in je nieuwe gezin en relatie over de as van de bouwstenen. Is het genieten iets minder, kom in actie op jouw manier. Vergeet in de tussentijd niet te genieten van jullie nieuwe gezin!


Patricia Heije Stiefgoed

Patricia Heije is relatietherapeut en de oprichter van Stiefgoed. Ze werkt met cliënten, leidt het opleidingsinstituut en geeft verzorgt de vakopleiding tot gelicenseerd Stiefgoedcoach.


Ik wil meer lezen over het ontstaan van Stiefgoed
Ik wil meer weten over de Stiefgoedmethodiek
Ik wil meer weten over de vakopleiding tot gelicenseerd Stiefgoedcoach

Meer lezen van Patricia

12 Grondbeginselen van het samengesteld gezin: 1. Rouw

Checklist vakantie samengesteld gezin

de 4 fases van het samengesteld gezin

Deel dit artikel op...

Linkedin WhatsApp